Loading...
Østfyns Erhvervsråd inviterer 10 af vores medlemsvirksomheder til temadag
  • 05. 02. 2020

Gennem de senere år har der været et massivt fokus på inklusion, og ordet bruges i flæng af ledere, politikere, psykologer og fagprofessionelle på mange forskellige områder.

Ingen kan være uenige om, at inklusion er vigtig på alle områder i vores samfund, og at det overordnet handler om at skabe fællesskaber, hvor alle børn og unge trives, udvikles og lærer noget – både socialt og fagligt. I debatten er der dog ofte et gab mellem de politiske forventninger til inklusionen og virkeligheden.

Ingen er uenige om målet, men der kan ofte spores en konflikt eller et mismatch mellem de økonomiske måltal og politiske intentioner og så den pædagogiske og faglige virkelighed. Heldigvis er succeshistorierne mange, fordi de fagprofessionelle gør alt, hvad de kan og nogle gange mere for at tage konflikter, støtte, vejlede og skabe tætte relationer. Men det er ikke altid sådan, fordi rammerne, strukturerne og målet ikke står klart alle steder.

Mål med dagen
Dagen skal derfor bruges til at få mere viden, fælles sprog, inspiration og forventningsafstemning på tværs af det politiske system, lederne og de fagprofessionelle ved fronten. For hvad er det for udfordringer, der opleves derude, hvad er det for en børne- og ungdomskultur, der påvirker vores børn og unge, og hvordan trives børn og unge generelt? Hvem er det, der lever på kanten eller falder udenfor mainstream- fællesskabet og mistrives og hvorfor? Hvordan kan vi sammen sætte ind, få alle med og sikre inklusionen på tværs af institutioner, skoler og ungdomsuddannelser?

Temadagen afholdes på fredag den 13 marts 2020 på Bastionen

Program:
09.00-09.30 Ankomst og morgenmad

09.30-09.35 Velkomst v/ formanden for skole – og dagtilbudsudvalget Suzette Frovin

09.35-11.00 Rasmus Alenkær

11.00-11.15 Pause

11.15-12.30 Søren Østergaard

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.30 Lisbeth Zornig Andersen

14.30-14.55 Omar Al Barudi – Mød en ung, som har taget et fantastisk ”karrierespring”, fordi han mødte en person, som så ham!

14.55-15.00 tak for i dag v/ formanden for skole – og dagtilbudsudvalget Suzette Frovin

Beskrivelse af foredragsholdere

Rasmus Alenkær
Børnepsykolog, Cand. pæd. psych., Ph.d. Autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening
Inklusion Inklusion handler i Rasmus Alenkærs udlægning om mere end placering af børn med specialpædagogiske behov. Inklusion er den oplevelse man har, når man som menneske bliver mødt på egne fysiske, sociale og opgaveløsningsmæssige behov, inden for rammerne af et givet fællesskab. Derfor handler inklusion om alle, ikke bare nogen. En inkluderende skole = en almindelig god skole. Skolen er en lærende organisation, hvor de professionelle er i stand til at håndtere uønsket adfærd i undervisningen igennem anvendelse af målrettet pædagogisk teknik og kommunikation. Skolens politik er tydeligt og konkret formuleret. Alle elever oplever sig som en naturlige og værdifulde deltagere i skolens faglige og sociale fællesskab.

Søren Østergaard
Søren er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og har en ph.d.-grad i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derdover er han daglig leder af CUR (Center for Ungdomsstudier).
Søren har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum.
Han har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge – hvoraf kan nævnes: “Gode idrætsmiljøer for piger” (2018), “Gutter, vi må holde sammen ellers bliver vi nakket – om tweens, trivsel og fællesskaber” (2018), ”Unge i en præstationskultur” (2016), “Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner” (2013) og “Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel” (2013).

Lisbeth Zornig Andersen 
Lisbeth er cand. polit., stifter af Huset Zornig. Hun er tidligere formand for Børnerådet, og før det administrerende direktør i Specialisterne, der beskæftiger mennesker med Aspergers syndrom som it-testere. Hun er stifter af Børnenes IT-fond, der sikrer computere til alle anbragte børn.
Lisbeth Zornig Andersen er født i 1968 og har i løbet af sin opvækst været anbragt på adskillige institutioner, oplevet misrøgt hjemme og blevet misbrugt. Efter et ophold på Hylleholt Husgerningskole for særligt vanskelige piger lykkedes det h
Lisbeth har udgivet flere bøger og lavet dokumentarprogrammer på DR og TV2 og radioprogrammer m.m.
Se mere her: https://husetzornig.dk/huset-zornig/om-huset-zornig/

Tilmelding
Tilmelding senest 16. februar til mail  frank@gmail.com
Max 10 pladser, først til mølle.
Næste arrangement
Vores næste arrangement er som tidligere skrevet: Spis aftensmad med borgmesteren, som løber af stablen, Onsdag den  26 februar 2020 kl 18-20 på Restaurant Skærven i Nyborg, Der er allerede over 20 personer der har tilmeldt sig, så hold jer ikke tilbage hvis i vil nå at få del i de sidste pladser.

Det plejer at være en hyggelig aften, hvor der under uformelle rammer er mulighed for, at drøfte hvad der sker i det lokale erhvervsliv på Østfyn, og hvor du har mulighed for at præge dialogen med emner, der har interesse for dig og din virksomhed.

Intet er for småt, intet er for stort – så udnyt muligheden for at møde borgmesteren og få svar på dine spørgsmål og tanker omkring det lokale erhvervsliv. Det kan være at det understøtter dine muligheder for vækst og udvikling.

Tilmelding foregår ved at skrive til info@ostfyn.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret