Afrikanannastoettesang

Støtte til udvikling af projekter i Afrika

22 feb 2021

Det er nu muligt at søge økonomisk støtte til udvikling af innovative produkter og løsninger til østafrikanske vækstmarkeder. Access2Innovation tilbyder med EU-regionalfondsmidler mulighed for, at SMV’er og startups i samarbejde med vidensinstitutioner kan få økonomisk støtte på op til 500.000 kr. til afklaring og udvikling af prototype, sparring på teknologi og lokal test i Østafrika.

Programmet har fokus på bæredygtig energi, agribusiness, vand, affaldshåndtering, boligforhold og teknologi.

Deadline er den 6. marts 2020.

Læs mere her