Lag Logo 1

Søg Lag SØM midler

25 mar 2021
LAG SØM støtter projekter, der skaber job, både iværksætteri og udvikling af din virksomhed, og bosætning, fx foreningsprojekter, i Nyborg kommune.
Du har mulighed for at få støtte til forskellige udgiftstyper som fx materialer, inventar, udstyr, maskiner, PR, håndværkerudgifter og forskellige konsulentydelser.
Kontakt koordinator Dorthe Toudal Simonsen på tlf. 2246 1490 for
yderligere oplysninger