00A14067 F463 4Aed 842F F26bde9497e6 1 1024X768

Så kom vi igang med vores nye erhvervsnetværk

30 aug 2018

Ca. 25 deltagere var mødt op til første møde i netværket, hvilket var et meget tilfredsstillende antal i forhold til vores forventninger.

Formand for Østfyns Erhvervsråd Thomas Dose bød alle velkommen med en kort introduktion til tankerne bag netværket, hvorefter facilitator Kenneth Dreyer præsenterede sig selv og bl.a. kom ind på hans baggrund som coach og mentaltræner.

Herefter blev deltagerne udsat for en alternativ præsentationsopgave med spørgsmål, som skulle stilles til hinanden to og to, med fokus på såvel den professionelle som den private del.

Afslutningsvis fik deltagerne mulighed for at drøfte idéer/forslag til kommende møder og vi kom vidt omkring.
Vi kom bl.a. ind på deltagerantal og der blev foreslået at gruppen skulle have et max på 30 personer, således at man kunne få dybde i relationerne personerne imellem. Derudover kom der forslag omkring såkaldte powergrupper, hvor man udover hovedgruppen, også kunne have mindre grupper med specielle fokusområder. Det blev desuden nævnt, at mulighed for sparring, samt at der sættes fokus på tillidsopbygning, begge er vigtige ting at have på programmet. for at man som deltager, får det optimale ud af at komme til møderne.

Vi vil henover de næste måneder tage stilling til, hvad vi ønsker med netværket i forhold til disse input. I første omgang vil vi stille skarpt på, at de fremmødte deltagere lærer at kende hinanden og skabe flere relationer og større tillid. Vi har lagt en slagplan, men er, som fortalt på mødet, meget lydhøre for input til, i hvilken retning netværket skal begive sig i fremtiden. Alle gode forslag modtages meget gerne på mail: info@ostfyn.dk så kom ud af busken folkens og lad os sammen skabe rammerne for fyns bedste netværksgruppe.