00A14067 F463 4Aed 842F F26bde9497e6

Så blev Østfyns Erhvervsråds netværk for ejere og ledere

30 aug 2018

Så kom vi igang med vores nye erhvervsnetværk

Ca. 25 deltagere var mødt op til første møde i netværket, hvilket var et meget tilfredsstillende antal i forhold til vores forventninger.

Formand for Østfyns Erhvervsråd Thomas Dose bød alle velkommen med en kort introduktion til tankerne bag netværket, hvorefter facilitator Kenneth Dreyer præsenterede sig selv og bl.a. kom ind på hans baggrund som coach og mentaltræner.

Herefter blev deltagerne udsat for en alternativ præsentationsopgave med spørgsmål, som skulle stilles til hinanden to og to, med fokus på såvel den professionelle som den private del.

Afslutningsvis fik deltagerne mulighed for at drøfte idéer/forslag til kommende møder og vi kom vidt omkring.
Vi kom bl.a. ind på deltagerantal og der blev foreslået at gruppen skulle have et max på 30 personer, således at man kunne få dybde i relationerne personerne imellem. Derudover kom der forslag omkring såkaldte powergrupper, hvor man udover hovedgruppen, også kunne have mindre grupper med specielle fokusområder. Det blev desuden nævnt, at mulighed for sparring, samt at der sættes fokus på tillidsopbygning, begge er vigtige ting at have på programmet. for at man som deltager, får det optimale ud af at komme til møderne.

Vi vil henover de næste måneder tage stilling til, hvad vi ønsker med netværket i forhold til disse input. I første omgang vil vi stille skarpt på, at de fremmødte deltagere lærer at kende hinanden og skabe flere relationer og større tillid. Vi har lagt en slagplan, men er, som fortalt på mødet, meget lydhøre for input til, i hvilken retning netværket skal begive sig i fremtiden. Alle gode forslag modtages meget gerne på mail: info@ostfyn.dk så kom ud af busken folkens og lad os sammen skabe rammerne for fyns bedste netværksgruppe.

436335Be 0163 4464 B669 61C84f7125fe

Anden del af programmet bestod af et par glas vin fra Østrig og Australien ( sidstnævnte produceret af dansk ægtepar) og et glimrende foredrag med Sommelier Christian Møller Nielsen,  som gav os et par gode vinhistorier, krydret med info om nogle af de vigtigste ting, man skal vide om vin som forbruger.

Her til slut er det værd at nævne, at denne første gang var atypisk i forhold til de efterfølgende møder, da Kenneth kun havde halvdelen af den tid, der normalt er sat af. Fremover bliver der afsat 1 ½ time til netværk og personlig udvikling og så vil der efterfølgende, for dem der har tid og lyst, være vinsmagning eller lignende tiltag.

Vi glæder os til at se nye og gamle ansigter.

00A14067 F463 4Aed 842F F26bde9497e6 1 1024X768 (1)