Cirkular Okonomi 0 768X614

Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune

27 jul 2020

I en tid, hvor grøn omstilling fylder mere og mere i vores allesammens dagligdag, har vi i bestyrelsen for Østfyns Erhvervsråd besluttet os for at støtte op om udviklingen indenfor området.

I den forbindelse skal der primo August afgives høringssvar vedr. politikken for grøn omstilling i Nyborg kommune, og vi i bestyrelsen vil gerne hjælpe politikkerne lidt på vej, således at de har det bedste grundlag for at træffe de rigtige beslutninger vedr. dette meget vigtige emne.

Vi opfordrer derfor alle til at læse:

https://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Om_Kommunen/Aktuelle-Horinger/Forslag-til-politik-for-gron-omstilling.pdf?la=da

..og vi vil blive meget glade, hvis en repræsentant for jeres virksomhed vil sende os en mail på info@ostfyn.dk med svar på følgende spørgsmål:

Hvad mener I som virksomhed om hovedtrækkene i forslagene ovenfor?

Er forslagene nogen I kan bruge i jeres virksomhed? Hvis ikke hvorfor?, hvis ja hvordan?

Vil I have en interesse i at være en del af det netværk, der kan udfolde planen.?

Hvis denne politik skal kunne realiseres, hvad mener I så der kræves af kommunen og evt. af jeres virksomhed?

Er der mangler som I mener skulle være indskrevet?.

Hvordan bidrager i som virksomhed idag til grøn omstilling ?

Kan Østfyns Erhvervsråd på nogen måde via kontakter, netværk m.m. bidrage til at jeres virksomhed bliver endnu grønnere i årene fremover ?

Deadline for besvarelse er 20 juli 2020 og vi vil herefter samle svarene sammen og udlevere dem til relevante personer, som vil tage info med videre i processen.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Østfyns Erhvervsråd