Generalforsamling

Invitation til generalforsamling

09 apr 2021
,

Kære medlem

Vi har fornøjelsen af at indkalde vores medlemsvirksomheder til online generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd, mandag den 10 maj 2021 kl 18.30.


Dagsorden ifølge vedtægterne er:

Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab med status
Indkomne forslag
Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægternes §6
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt


Forslag, der skal behandles under punkt 5 på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, på mail: info@ostfyn.dk

Vi har i år vores formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleant på valg.
Alle med undtagelse af vores suppleant ønsker genvalg.

Skulle der være nogen medlemmer, der kunne ønske sig at blive vores nye suppleant, eller stille op til bestyrelsen, så skal man give sig til kende på ovennævnte mailadresse så snart som muligt


Årets Erhvervsvirksomhed
Som traditionen byder, vil vi naturligvis også i år kåre årets erhvervsvirksomhed. Det har været et specielt år på østfyn og da vi som følge af Corona ikke har kåret en virksomhed i 2020 vil dette åres kåring gælde for 2 kalenderår.

Vi glæder os til at hylde den virksomhed, som bestyrelsen mener, har gjort sig fortjent til den prestigefulde titel, som overdrages af Borgmester Kenneth Muhs.

 

Aftenens program er:

Kl. 18.30 Velkomst
Kl. 18.35 Ordinær generalforsamling
Kl. 19.15 Kåring af årets Erhvervsvirksomhed
Kl. 19.30 Tak for idag

Hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen kræver det tilmelding, hvilket kan gøres på mail: info@ostfyn.dk

Fristen for tilmelding er: fredag den 7 maj 2021 kl 15

Der gøres opmærksom på at det kun er virksomheder, foreninger, erhvervsorganisationer og enkeltpersoner i rådets geografiske område, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Alle deltagere på generalforsamlingen inviteres desuden til at afhente en Østfyns Erhvervsråds generalforsamling Tapas hos Osteboden - I skal jo ikke gå sultne i seng på denne vigtige dag.

Vi glæder os til at se jer online

På vegne af bestyrelsen
Mikael Danielsen