1534 (1)

Ændringer i bestyrelsen

09 sep 2023


Bestyrelsesmedlem Ulla Nielsen udtrådte den 29-06-2023 af Østfyns Erhvervsråds bestyrelse og er blevet afløst af suppleant Daniel Petersen, som bliver nyt bestyrelsesmedlem i Østfyns Erhvervsråd
Vi takker Ulla for hendes indsats i bestyrelsen   


Anne-Lise Køie meddelte bestyrelsen den 13-07-2023 at hun stopper som kasserer i Østfyns Erhvervsråd, og fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Anne-Lise bliver afløst som kasserer af bestyrelsesmedlem Daniel Petersen, der fremadrettet  overtager kassererposten i samarbejde med ekstern bogholder. 
Vi takker Anne-Lise for hendes indsats som kasserer

God sensommer