Loading...
Temadag
March 16, 2018
08:30 - 16:00
Ringvej 3A, 5800 Nyborg

Østfyns Erhvervsråd indbyder i samarbejde med Nyborg Kommunes Uddannelsesråd 10 af vores medlemmer til temadagen:

 

Kreativitet ind i det 21. århundredes kompetencer

16. marts 2018 i auditoriet, Ringvej 3A, Nyborg

Program:
08.30 -  09.00  Morgenkaffe
09.00 – 10.00: Oplæg v. Jesper Bo Jensen, forsker og ph.d. i statskundskab
10.00 – 10.30: Spørgsmål og debat
10.30 – 11.00: Pause og netværk
11.00 – 12.00: Forfatter Sofie Münster: ´Klog er noget, man øver sig på´
12.00 – 12.30: Spørgsmål og debat
12.30 – 13.30: Frokost og netværk
13.30 - 14.30: Oplæg ved Christian Majgaard, Koncerndirektør i Lego
14.30 – 15.00: Spørgsmål og debat
15.00 – 15:20: Eftermiddagskaffe og netværk
15.20 – 16.00: Opsamling på konferencen og hvad tager vi med os hjem

Jesper Bo Jensen:
Jesper Bo Jensen er en kendt foredragsholder med mange års erfaring i at kombinere viden med en fængslende og humoristisk fremstilling. 

Han har holdt foredrag om fremtiden siden begyndelsen af 1990'erne, og siden da gjort det til en dyd at tilpasse hvert foredrag til den enkelte kunde med den specifikke sammensætning af vi-den, inspiration og udfordringer, der er brug for i netop det konkrete tilfælde.

Jesper Bo Jensen er uddannet forsker med en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier fra Stanford University. Mange års undervisning af blandt andet humanister i statistik har dog gjort ham til en strålende formidler, der gerne påtager sig opgaver, der ser umulige ud fra starten.

Han har mange års erfaring i strategisk planlægning i den finansielle sektor og med strategisk tænkning for en lang række større og mindre danske virksomheder og offentlige institutioner. Han har også stået for en del analyser af fremtiden udarbejdet for ministerier, regioner, amter og kommuner.

Jesper Bo Jensen er forfatter til en række bøger og har gennem årene skrevet et utal af artikler til tidsskrifter, aviser og antologier. En del kan læses på siden med Fremforsks artikler.

Det er mennesker, der er den usikre faktor i fremtiden. Alt det andet - herunder den teknologi-ske udvikling - har vi nogenlunde check på indenfor de nærmeste 10-25 år. Men mennesker ændrer retning hele tiden. Det er omdrejningspunktet for Jesper Bo Jensens arbejde med frem-tiden og kan genfindes i de emner, han er mest kendt for at arbejde med: Kunder og detailhan-del, boligudviklingen, finansielle kunder, medarbejdere og ledelser, tidsånden, trends og nye tendenser, befolkningsudviklingen, tidsforbrug og den moderne familie.

De globale tendenser er et andet interesseområde. Både de overordnede geopolitiske, de regio-nale og de erhvervsmæssige danner grundlag for meget af Jesper Bo Jensens arbejde. Med en fortid som forsker i globale banksystemer og centralbanker er de store sammenhænge af stadig interesse. Dertil kommer magtbalancer, politik og de ændrede relationer mellem de hastigst voksende økonomier i østen og de gamle systemer i Europa og USA.

Foredrag i Nyborg.
Hvordan skaber vi en skole, der danner og uddanner vore børn til det fremtidige samfund, de skal leve i som voksne?
En skole, der integrere sig om det omgivende samfund: Skolen uden mure – En skole med læ-ringsformer, digitalitet og didaktik, der griber eleverne, hvor de er og peger fremad. En skole, der sikre eleverne et curriculum, de altid senere i livet kan gå tilbage til og en skole, der socialt og samfundsmæssigt giver elever en god hverdag og social dannelse med bagagen.

Sofie Münster:
KLOG ER NOGET, MAN ØVER SIG PÅ
– hvordan forældre ruster deres børn til succes i skolen og i livet.
Som forældre ønsker vi alle det bedste for vores børn. Vi drømmer om, at de får succes, i bør-nehaven, i skolen og videre i livet. Det kan være svært, når vores børn møder modgang, og ofte er vi i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Vi vil gerne have, at vores børn tør forfølge noget, øver sig og bliver dygtigere.

Udfordringerne som forældre og fagpersonale opstår, når vores børn føler sig usikre eller holder sig tilbage af frygt for at fejle. Når de bliver ukoncentrerede og mobilen eller ipaden er for svær at modstå? Når de giver op på forhånd, så snart noget er kedeligt eller kræver lidt ekstra af dem. Når de mister interessen eller overvældes af skuffelse, når noget ikke lykkes i første for-søg.

I foredraget giver Sofie et indsigtsfuldt bud på, hvordan vores børn kan lære at blive dygtige til noget. Succes er nemlig ikke noget, man er født til, eller noget, som er de få forundt. Succes følger særligt af ét – noget overraskende – personlighedstræk, nemlig selvkontrol, som vi alle kan lære vores børn ved hjælp af de konkrete og enkle forældreværktøjer.

Foredraget bygger på Sofie Münsters bestseller, og handler ikke om opdragelse og grænser, om curlingforældre og tigerspring. Derimod giver hun nogle længe ventede svar på, hvad vores børn skal have med sig hjemmefra, for at de får glæden ved at kæmpe for det, der er vigtigt for dem.

Hun giver sine deltagere konkrete værktøjer til hvordan vi kan lære børn at træffe kloge valg, så de på den korte bane får bedre karakterer, stærkere sociale relationer og en bedre selvfølelse – og så de på den lange bane har lige præcis det, der skal til for, at de resten af livet vil kunne forfølge deres drømme med større selvfølgelighed.

Christian Majgaard:
Tidl. koncerndirektør for LEGO, branding guru og internationalt kendt foredragsholder.

Christian Majgaard er kendt for at sige tingene lige ud, når det kommer til branding, ledelse og succes. Oplev en foredragsholder med den helt tunge baggrund, men som samtidig stadig er fantastisk underholdende og inspirerende!

Christian Majgaard var chef og koncerndirektør i LEGO®-Gruppens succesår i 80’erne og 90’erne, med ansvar for en lang række forskellige internationale funktioner som marketing, pro-duktudvikling, branding og forretningsudvikling – herunder hele opbygningen af LEGOLAND®-parkerne – og meget andet.

Hans internationale virke rummer – som eneste dansker – mange års medlemskab af vel nok verdens mest kompetente topdirektør-netværk indenfor marketing og branding strategi: ”Grou-pe d’ Ouchy” i Schweiz og nogle år som dommer ved European Advertising Awards i London.

Christian Majgaard arbejder nu med sine kerneinteresser: vision/mission, branding, forretnings-udvikling og markedsorienteret strategiudvikling – med blandt andet internationale virksomheder og business schools som sine kunder. Derudover er han også en aktiv og efterspurgt taler og foredragsholder. 

Christian Majgaard var blandt andet hovedtaler da verdens største forsikrings-selskab, Swiss Re, indviede deres Center for Global Dialogue, da Mexicos største avis havde jubilæum, da Nestlé-koncernen holdt global konference om Consumer Excellence i 2006 og da Disneyland holdt konference om marketing.

Nyborg Kommunes Uddannelsesråd har tilbudt medlemmer af Østfyns Erhvervsråd 10 pladser. - så hvis det har din interesse, så send en mail på info@ostfyn.dk

Vi glæder os til at se dig

 

Kommende arrangementer
Netværksmøde for ejere og ledere
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg
Foredrag med Finn Nørbygaard
Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Rundvisning på Albani
Tværgade 2, 5000 Odense
Husketeknik med Ole Larsen
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg
Tidligere arrangementer
Den aktive bestyrelse – udvikler virksomheden og skaber konkurrenceevne
Havnegade 2 A, 5800 Nyborg
Vinfestival for det lokale erhvervsliv hos Vinspecialisten
Nørregade 9, 5800 Nyborg
Netværksmøde for ejere og ledere
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg
Kom og få din markedsføring vendt på hovedet
Nyborg Rådhus, 5800 Nyborg
Skab udvikling hos dig selv og din virksomhed.
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg
Nyt erhvervsnetværk for ejere og ledere
Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg