Loading...
Generalforsamling 2018
March 15, 2018
18:00 - 21:00
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Kære medlem

Vi har fornøjelsen af at indkalde til generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd, der afholdes torsdag den 15. marts 2018, kl. 18,00 på Nyborg Strand.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årets reviderede regnskab med status
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægterne §6
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor

Eventuelt

Kommende arrangementer
Infoaften om Strandvængeprojektet
Strandvænget 1, 5800 Nyborg
Tidligere arrangementer
Temaaften med bobler og tapas
5800 Nyborg
Bustur til Christiansborg
1218 København
Temadag
Ringvej 3A, 5800 Nyborg
Generalforsamling 2018
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Mød Borgmesteren
Ringvej 3A, 5800 Nyborg
Virksomhedsbesøg på Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1, 5800 Nyborg