Ebb38afc D26d 850D D0e2 8085212635A8

Spise med Borgmesteren på Holckenhavn

21 feb 2024
18:00 - 21.00
,

Denne gang har vi valgt at afholde vores arrangement på Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800  Nyborg

Kenneth Muhs vil onsdag den 21 februar 2024 kl 18.00 give en status på rigets tilstand i  Nyborg og der vil blive rig lejlighed til at spørge om såvel stort som småt.

Udover indlæg fra Borgmesteren så vil Dennis Hou Holck også bidrage med et indlæg om Holckenhavn Gods og hvordan de hele tiden arbejder med at reducere deres klimaaftryk.

Holckenhavn Gods har været i familien Holcks eje i 350 år. Selve hovedbygningen har i snart 25 år, været boutique hotel med fokus på afholdelse af konferencer, bryllupper og andre store fester.

Selvom Holckenhavn Gods nok er mest kendt for aktiviteterne på hovedbygningen, er det også et traditionelt dansk gods med landbrug, skovbrug, udlejningsejendomme og jagtvæsen. Holckenhavn Gods har 440 ha. Landbrugsjord, 347 ha. skov samt ca. 80 ha remisser og strandenge. Den samlede bygningsmasse er på ca. 20.000 kvm. Heraf udgør selve hovedbygningen ca. 5.000 kvm.

Holckenhavn Gods, arbejder målrettet på at reducere sit klimaaftryk fra alle deres aktiviteter, igennem tiltag der forbedrer biodiversiteten og deres natur. I 2021 optog deres egne skove, hvad der svarer til 99,45% af Holckenhavn Gods samlede CO2 udledning. Deres CO2 aftryk beregnes i samarbejde med RAMBØLL. CO2. Regnskabet medtager Scope 3 jf. greengas protokol. Regnskabet indeholder således al væsentlig udledning, herunder også CO2 aftryk fra deres underleverandører.

 NOGLE AF HOLCKENHAVN GODS TILTAG FOR AT FORBEDRE NATUREN

-  440 hektar landbrugsjord drives økologisk og med reduceret kvælstoftilførsel.

-  Skove er PEFC miljøcertificeret, hvilket dokumenterer en bæredygtig drift.

- Store arealer i skove er udlagt, som særlig værdifuld natur, under den europæiske "Natur 2000" ordning.

- Der er udpeget 385 træer til livstræer, der skal blive stående i skovene til naturligt henfald.

- 132,5 hektar skov er udlagt til skov med biodiversitetsformål.

- I 2018 og 2021 er der samlet udlagt 11 og 18 hektar til urørt skov, dette areal skal henstå til naturligt henfald, hvilket sikrer CO2 binding og er særligt godt for skovens små dyr.

- Slottet, og ca. halvdelen af vores udlejningshuse, er opvarmet fra deres eget halmfyr, som har en meget begrænset CO2 udledning.

- 80 % af det samlede areal de opvarmer, er energirenoveret.

- Det inventar som de løbende udskifter på slottet bliver solgt, så inventaret får nyt hjem i stedet for at blive smidt ud.
 

Så kom til en hyggelig aften, hvor der under uformelle rammer er mulighed for at drøfte, hvad der sker i det lokale erhvervsliv på Østfyn. Du har mulighed for at præge dialogen med emner, der har interesse for dig og din virksomhed. Intet er for småt, intet er for stort – udnyt muligheden for møde borgmesteren og få svar på dine spørgsmål og tanker omkring det lokale erhvervsliv. 

Program for aftenen:

18.00:  Velkomst v/ Formand Frank Egetoft
18.05:  Indlæg v/ Dennis Hou Holck fra Holckenhavn
18.20:  Indlæg v/ Borgmester Kenneth Muhs
19.15:  Aftensmad, kaffe, kage og netværk
20.45:  Tak for idag

 
Deltagelsen er gratis for medlemsvirksomheder, men kræver tilmelding ved at sende os en mail på info@ostfyn.dk - vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på 60 stk., som fordeles efter først til mølle princippet.

Fristen for tilmelding er fredag den 16 feb. 2024 kl. 12
 
Vi ser frem til en hyggeligt aften.

Med venlig hilsen
Mikael Danielsen
Østfyns Erhvervsråd