Generalforsamling (2)

Generalforsamling 2024

18 mar 2024
18:00 - 21:00

Kære medlem
 
Vi har fornøjelsen af at indkalde vores medlemsvirksomheder til generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd, mandag den 18 marts 2024 på Hotel Sinatur
 
Dagsorden ifølge vedtægterne er:
 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab med status
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægternes §6
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 
Forslag, der skal behandles under punkt 5 på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: info@ostfyn.dk 
 

Vores foredragsholder denne aften er Benjamin Jack Pedersen fra BÆLG  som vil fortælle om Kunsten af begå fejl og bliv mere effektiv.

En spændende og ærlig fortælling, omkring det at turde tage springet ud i en iværksætterrejse og kunsten at leve i konstant tvivl. 

BÆLG er en konfekture virksomhed,  som ligger i Ørbæk, der producerer hapsere baseret på danske bælgfrugter
Kort sagt laver de "ny nordisk marcipan" og verdensklasse frugtsnacks baseret på bælgfrugter. 

Benjamin er en meget energisk person, som er meget "no bull shit". Han kommer med konkrete råd, som han bruger i sin dagligdag og kommer med ærlige Do's and Donts, 

Benjamin har ild i øjnene, så i kan godt glæde jer !!  

Udover at høre Benjamins spændende historie, så vil der blive rig mulighed for at stille Benjamin spørgsmål om stort såvel som småt - så mød op og hør hvordan man skaber en succeshistorie, og er vi heldige, så løfter han måske også sløret for, hvordan det er at deltage i Løvens Hule, hvor BÆLG fik en investering fra Tommy Ahlers med hjem.


Årets Erhvervsvirksomhed

Som traditionen byder, vil vi igen i år kåre årets erhvervsvirksomhed. Vi glæder os til at hylde den virksomhed, som bestyrelsen mener, har gjort sig fortjent til den prestigefulde titel, som overdrages af Borgmester Kenneth Muhs.
 
Praktik
 
Aftenens program er:
 

Kl. 18.00  Velkomst

Kl. 18.05  Ordinær generalforsamling

Kl. 19.00  Spisning

Kl. 19.45  Foredrag med Benjamin Jack Pedersen fra BÆLG

Kl. 20.45  Kåring af årets Erhvervsvirksomhed

Kl. 21.00  Tak for idag


 
Hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen kræver det tilmelding, hvilket kan gøres ved at sende en mail til info@ostfyn.dk
 
Fristen for tilmelding er: torsdag den  14 marts 2024 kl. 12

Der gøres opmærksom på at det kun er virksomheder, foreninger, erhvervsorganisationer og enkeltpersoner i rådets geografiske område, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer.