Som medlem af Østfyns Erhvervsråd får du:

  • Et bredt netværk
  • Gratis deltagelse i arrangementer
  • Indflydelse

Et bredt netværk
Som medlem af Østfyns Erhvervsråd yder du opbakning til det østfynske erhvervsliv. 
 
Du får adgang til et bredt erhvervsrelateret netværk, som du har mulighed for at stifte bekendskab med, i forbindelse med den årlige generalforsamling og via deltagelse i Østfyns Erhvervsråds arrangementer.

 
Gratis deltagelse i arrangementer
Østfyns Erhvervsråd afholder ca. 8 arrangementer på årsbasis til gavn for vores medlemmer. Vores mål er, at aktiviteterne skal tilføre værdi til de deltagende virksomehder, og forsyne dem med brugbar viden der kan omsættes direkte i virksomheden.
 
Vores aktivitetskalender udkommer 2 gange årligt, og heri kan du læse mere om kommende arrangementer i Østfyns Erhvervsråd
 
 
Indflydelse
Østfyns Erhvervsråd er repræsenteret i Nyborg Kommunes Udviklingsråd og Nyborg Kommunes Uddannelsesråd.
 
Du har derfor altid mulighed for, at gøre dine meninger gældende overfor Østfyns Erhvervsråd repræsentant, der herefter vil sørge for at videreformidle på møder i de respektive råd.
 
 
 
 
 
 
 
Østfyns Erhvervsråd | CVR: 10619394 | Strandvejen 1, 5800 Nyborg  | Tlf.: 29 888 000 | info@ostfyn.dk