Østfyns Erhvervsråds Generalforsamling 2017

20-03-2017
Kære medlem

Vi har fornøjelsen af at indkalde til generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd, der afholdes torsdag den 30. marts 2017, kl. 18,00 på Nyborg Strand.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af årets reviderede regnskab med status
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og vedtagelse af handlingsplan
7. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægerne §6
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


Forslag, der skal behandles under punkt 5 på generalforsamlingen, skal være erhvervskontoret i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, gerne på mail til formand@ostfyn.dk

Udnytter du dit vækstpotentiale?

Efter generalforsamlingen vil der være indlæg af Mette Neville, der er professor og centerleder for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus Universitet.

Mette Neville vil dele sin viden om, hvad der skaber vækst i små og mellemstore virksomheder, herunder hvilke udfordringer små og mellemstore virksomheder slås med i forhold til at skabe og fastholde vækst og udvikling.

Der er ikke en eneste SMW-virksomhed, der ikke har et uudnyttet vækstpotentiale. Vil du udnytte dit! Så tilmeld dig det spændende foredrag på nedenstående link.

Praktik

Aftenens program er

Kl. 18,00 Ordinær generalforsamling
Kl. 19,30 Spisning
Kl. 20,15 Foredrag af Mette Neville

Deltagelse i generalforsamlingen alene kræver ikke tilmelding.

Østfyns Erhvervsråd inviterer til spisning efter generalforsamlingen. Det er gratis for 2 deltagere for hver medlemsvirksomhed, øvrige deltagere kan deltage for 250 kr. plus moms. Drikkelse er for egen regning.

Hvis du ønsker at deltage i spisningen og det efterfølgende foredrag med Mette Neville kræver det tilmelding via dette link.

Fristen for tilmelding er fredag den 24. marts 2017.

Vi glæder os til at se jer.


På vegne af bestyrelsen i Østfyns Erhvervsråd


Claus Bo Petersen
Formand

Kategori: Nyheder
Østfyns Erhvervsråd | CVR: 10619394 | Strandvejen 1, 5800 Nyborg  | Tlf.: 29 888 000 | info@ostfyn.dk