Nye Tider på vej, og Referat og vedtægter klar på hjemmesiden

22-04-2016
Efter en velgennemført ekstraordinær generalforsamling den 19. april, hvor der var mødt 41 personer fra 34 stemmeberettigede medlemsvirksomheder frem, kan du nu se referatet fra denne samt de nye vedtægter for Østfyns Erhvervsråd under de respektive faneblade.
 
Med en helt ny bestyrelse er der også¨nye tider på vej i foreningen. De 5 valgte medlemmer udtrykker alle et stærkt ønske om at styrke foreningens udtryk udadtil samt at samle medlemmerne om at sikre foreningens fremtidige indflydelse på det østfynske lokalområde.
 
Der blev uddelt store roser til den afgående bestyrelse for den indsats, der har været ydet de forgangne år, og for at overlevere en sund og veldrevet forening, som nu skal vækste yderligere med fokus på medlemmernes ønsker og behov.
 
Der er såleds også en forventning om, at når medlemmerne nu har bestemt, at foreningen har sin berettigelse, at der så også i større omfang tages ansvar og udvises engagement for at fastholde fokus på dette, ved at bakke op om de aktiviteter og arrangementer, der sættes i gang, og ved at fremkomme med ønsker om tiltag, der kan komme den brede medlemsskare til gavn.
 
Det er medlemmernes forening, og dermed også medlemmerne der afgør, hvad der skal ske i foreningen.
 
Bestyrlsen ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med god dialog til medlemmerne i fremtiden.
 
I ønskes alle et super dejligt forår!
 

Kategori: Nyheder
Østfyns Erhvervsråd | CVR: 10619394 | Strandvejen 1, 5800 Nyborg  | Tlf.: 29 888 000 | info@ostfyn.dk